Quest

Stichting voor Queer Culture

Nieuw

RozeGeschiedenis-Nijmegen.nl on line!

NIEUW!

Gratis

 GLIMP! e-bulletin voor Queer Art 


Jaargang VIII # 4 -April 2017

(free/gratis download - click pic)

 

QUEST: Stichting voor Queer Culture

Deze stichting stelt zich tot doel: het bevorderen van hlbtq cultuur in Nijmegen en omgeving. Momenteel houdt de stichting zich vooral bezig met historisch onderzoek en queer theory. Hierbij zijn onderzoek en theorievorming verbonden met de glbtq beweging.

In Nijmegen zijn verder veel glbtq's actief op het gebied van film, letteren, podiumkunsten en andere vormen van cultuurbeoefening. Op het terrein van de beeldende kunsten is de Stichting voor Queer Art, kortweg Quast actief. 

Onderzoek

Met de opkomst van de moderne hlbt beweging ontstond ook nieuwe wetenschappelijke belangstelling voor homoseksualiteit. Aan de Nijmeegse universiteit kwam ook een groep homolesbische studies tot bloei. In veel landen bestaan ze nog steeds of zijn afdelingen queer studies ontstaan. In Nederland bestaan dergelijke groepen niet meer. In Nijmegen ging de groep op in het Instituut voor Genderstudies.

Geschiedenis

Historisch onderzoek was een van de vruchtbaarste onderdelen van deze homologie. Maar daarin kwam de geschiedenis van Nijmegen niet voor. Deze blinde vlek wil ik graag corrigeren. Veel hoofdstukken uit de geschiedenis van de oudste stad van Nederland  zijn nu roze ingekleurd. Inmiddels geef ik hierover wel eens een college. lezing of een praatje... Meer over de roze geschiedenis van Nijmegen op de site www.rozegeschiedenisnijmegen.nl

Foto: Raadszaal. Els Rommes.