Quest

Stichting voor Queer Culture

Nieuw

RozeGeschiedenis-Nijmegen.nl on line!

 

NIEUW!

Achterklap en Quistory

Afgelopen jaren verschenen tal van Canons. In de meeste ervan wordt geen enkele aandacht besteed aan de roze geschiedenis. Hoe zit dat met Eindhoven? Daar verscheen het boek Tussen Repressie en Provocatie van Luc Brants. Hij beschrijft de geschiedenis van de homo- en lesbische emancipatie in Eindhoven 1948-1990. Het verhaal van een kleine minderheid die zich losmaakt uit de greep van katholieke repressie. Dat verhaal komt goed uit de verf. De rol van het bedrijf Philips blijft mistig. Maar elke lokale hlbt gemeenschap verdient het dat de eigen geschiedenis vastgelegd wordt. Onder de titel Van Achterklap tot Quistory schreef ik een bespreking in Gay News 308. Het rijk geïllustreerde artikel is voorzien van een Engelse vertaling.  

Gratis

 GLIMP! e-bulletin voor Queer Art 

Coverpic from Requiem for Mirrors and Tigers. Solo show by Naufus Ramirez-Figueroa. Includes booklaunch, April 5. In Vancouver (Ca) till April 21 at Grunt Gallery. Meer: .Free/gratis download!

Jaargang IX # 4 -April 2018  

 

QUEST: Stichting voor Queer Culture

Deze stichting stelt zich tot doel: het bevorderen van hlbtq cultuur in Nijmegen en omgeving. Momenteel houdt de stichting zich vooral bezig met historisch onderzoek en queer theory. Hierbij zijn onderzoek en theorievorming verbonden met de glbtq beweging.

In Nijmegen zijn verder veel glbtq's actief op het gebied van film, letteren, podiumkunsten en andere vormen van cultuurbeoefening. Op het terrein van de beeldende kunsten is de Stichting voor Queer Art, kortweg Quast actief. 

Onderzoek

Met de opkomst van de moderne hlbt beweging ontstond ook nieuwe wetenschappelijke belangstelling voor homoseksualiteit. Aan de Nijmeegse universiteit kwam ook een groep homolesbische studies tot bloei. In veel landen bestaan ze nog steeds of zijn afdelingen queer studies ontstaan. In Nederland bestaan dergelijke groepen niet meer. In Nijmegen ging de groep op in het Instituut voor Genderstudies.

Geschiedenis

Historisch onderzoek was een van de vruchtbaarste onderdelen van deze homologie. Maar daarin kwam de geschiedenis van Nijmegen niet voor. Deze blinde vlek wil ik graag corrigeren. Veel hoofdstukken uit de geschiedenis van de oudste stad van Nederland  zijn nu roze ingekleurd. Inmiddels geef ik hierover wel eens een college. lezing of een praatje... Meer over de roze geschiedenis van Nijmegen op de site www.rozegeschiedenisnijmegen.nl

Foto: College aan een groep buitenlandse studenten in de Nijmeegse raadszaal. Foto: Els Rommes.